Module (verkort) zelfinzicht

Je vult digitaal een vragenlijst in en we bespreken je antwoorden op de vragen:

Wie ben ik?
Wat kan ik (over welke kwaliteiten beschik ik)?
Wat wil ik?

Zo halen we je talenten, drijfveren en interesses naar voren. Heel interessant als je nog niet precies weet wat je kunt en wat je wilt. De uitkomsten helpen je bij het opstellen van een onderscheidend curriculum vitae, bij het opstellen van je motivatiebrief en bij het voeren van een sollicitatiegesprek.